Rådgivning

Rådgivning

Du är välkommen att kontakta mig om du behöver rådgivning inom mark- och exploateringsfrågor såsom:

  • köp och försäljning av kommunal mark.
  • lokaliserings- och etableringsärenden.
  • förhandlingar med olika parter.
  • upprättande av olika former av avtal.
  • plangenomförande med skilda förutsättningar.
  • medverkan i fastighetsbildning och förrättningsärenden.
  • exploateringsekonomi.

Missa inte nästa kurs!

Anmäl din e-postadress får att få information om kommande kurser