Om företaget

Landenius Strategi AB

Välkommen till Landenius Strategi AB!

Vi är ett nystartat företag med inriktning på kurser och rådgivning inom Mark- och exploatering. Kurserna riktar sig både till anställda och förtroendevalda i kommuner samt till personer inom näringslivet.

Kursledaren Göran Landenius arbetar själv som mark- och exploateringsstrateg i Oskarshamns kommun och har stor erfarenhet från hela exploateringsprocessen. 

Kurserna knyter an till verkliga fall där vi  kopplar ihop hela kedjan i ett projekt från start till mål. Detta kommer att ge dig både kunskap, inspiration och trygghet i ditt fortsatta arbete.

Vid kurstillfällena är antalet kursdeltagare begränsat samt att vi följer FHMs rekommendationer. Det ger dig som deltagare ett större utrymme att kunna ställa frågor.

Eftersom mark- och exploateringsfrågor kan vara mycket komplexa finns också möjlighet för kursdeltagarna att knyta an egna frågor i samband med aktuellt kursavsnitt som sedan gruppen kan resonera kring.

Företaget kommer i framtiden även arbeta på konsultbasis med att hjälpa företag med etableringar och fastighetsutvecklingsprojekt.

Mina tjänster

Göran Landenius

Jag är utbildad civilingenjör från KTH och arbetar sedan 2010 som mark- och exploateringsstrateg i Oskarshamns kommun. Tidigare var jag teknisk chef under sju år i samma kommun. Innan jag började på Oskarshamns kommun var jag verksam i entreprenadbranschen inom både anläggning och bygg vid NCC och Midroc Construction Ethiopia.

I mitt uppdrag som Mark- och exploateringsstrateg är jag med och utvecklar kommunen genom att möjliggöra för nya bostads-, industri- och handelsområden. Ett arbete som kräver samarbete med många kompetenser inom kommunen och andra aktörer.    

Eftersom pensionen närmar sig och jobbet är så spännande och intressant har jag nyligen startat upp ett eget företag. En till två kurstillfällen per månad är planerat parallellt med mitt ordinarie arbete. Fastighetsutvecklingsbiten kommer att startas upp senare.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig!