Om företaget

Landenius Strategi AB

Välkommen till Landenius Strategi AB!

Vi är ett företag med inriktning på kurser och rådgivning inom Mark- och exploatering. Kurserna riktar sig både till anställda och förtroendevalda i kommuner samt till personer inom näringslivet.

Kursledaren Göran Landenius har arbetat som mark- och exploateringsstrateg i Oskarshamns kommun och har stor erfarenhet från hela exploateringsprocessen. 

Kurserna knyter an till verkliga fall där vi kopplar ihop hela kedjan i ett projekt från start till mål. Detta kommer att ge dig både kunskap, inspiration och trygghet i ditt fortsatta arbete. Vid kurstillfällena är antalet kursdeltagare begränsat vilket ger dig som deltagare ett större utrymme att kunna ställa frågor.

Eftersom mark- och exploateringsfrågor kan vara mycket komplexa finns också möjlighet för kursdeltagarna att knyta an egna frågor i samband med aktuellt kursavsnitt som sedan gruppen kan resonera kring.

Företaget arbetar även på konsultbasis med att hjälpa företag med etableringar och fastighetsutvecklingsprojekt.

Mina tjänster

Om mig

Jag är utbildad civilingenjör från KTH och har varit verksam i entreprenadbranschen inom både anläggning och husbyggnad i många år. 2003 startade jag min kommunala karriär i Oskarshamns kommun genom att först vara teknisk chef och för att sedan 2010 börja som mark- och exploateringsstrateg. Efter att ha gått i pension våren 2023 driver jag företaget Landenius Strategi AB.

I mitt uppdrag som mark-och exploateringsstrateg var jag med och utvecklade kommunen genom att möjliggöra för nya bostads-, industri- och handelsområden. Ett spännande och intressant arbete som kräver samarbete med många kompetenser inom kommunen och andra aktörer.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig!

Göran Landenius

Missa inte nästa kurs!

Anmäl din e-postadress får att få information om kommande kurser