MEX-processen

Den kommunala mark- och exploateringsprocessen:

Hur får vi den att fungera bäst?

Aktuella kursdatum

2 – 3 maj 2024 – Science Park Skövde konferens

30 – 31 maj 2024 – Hässleholms Kulturhus

Information om kursen

Inom mark- och exploatering, även kallad MEX, i en kommun finns många komplexa frågor. Att ha kännedom om helheten är värdefullt för bästa resultat. Hur hanterar vi dessa frågor som tjänsteperson i en politisk styrd organisation och hur får vi det att fungera i en mindre och medelstor kommun? Svaret får du i denna kurs. 

Kursen har ett gediget innehåll och ger dig tips i MEX-arbetet genom konkreta praktiska exempel från kursledarnas egna erfarenheter. Mellan varje avsnitt finns möjlighet att resonera kring aktuella frågor. Du får också tillfälle att utöka ditt egna nätverk med kursdeltagare som arbetar med samma frågor som du. 

Citat från tidigare deltagare av kursen

Deltagarna gav kursen betyg 4,7 av 5 möjliga:

”Mycket bra och pedagogiskt. Rätt nivå med bra exempel.”
”Bra att hinna med diskussionspunkter.”
”Mycket engagerande. Skapade många tankar och idéer att ta med hem.”
”Jättebra!!”
”Väl genomfört”
”Bra med bredden- exploaterings-, plan och lagrättsliga frågor”
”Tack för mycket bra dagar och bra med underlag, exempel att ta hem”
”Fantastiskt bra med så mycket praktiska exempel istället för lagtext och exempel ur läroböcker gav mig mycket.”
”Bra spridning med detaljplan, avtal, lantmäteri osv. Super med exempeldokument, bra forum för diskussioner, bra upplägg med logisk ordning.”
”Bra med USB sticka vid kursstart så det gick att anteckna direkt i presentationen.”
”Några fler timmar då det var mkt intressanta diskussioner.”

Ladda ner hela kursprogrammet som PDF

Välkommen att anmäla dig till kursen!

Kursledare

Göran Landenius är civilingenjör och har 20 års erfarenhet inom kommunal verksamhet dels som teknisk chef, dels sedan 2010 som Mark- och Exploateringsstrateg i Oskarshamns kommun. Innan dess verksam många år i entreprenadbranschen inom både anläggning och husbyggnad. Driver nu företaget Landenius Strategi AB.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med MEX-frågor i en kommun. Både tjänstepersoner och förtroendevalda.

Kursavgift

Pris: 5 200 kronor, exklusive moms. Kursavgiften faktureras i samband med anmälan.

Lunch och all fika ingår.

Maxantal deltagare är 10 och vi genomför kursen vid minst fyra anmälda.

I kursavgiften ingår digital sammanfattande kursdokumentation.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta Göran Landenius.

Telefon: 070-618 82 21

E-post: goran@landeniusstrategi.se

BOKA DIN PLATS

Om ni är flera från samma kommun som är intresserad av hela eller delar av kursen kan vi ta fram en specialanpassad kurs med fokus på det ni önskar. Det finns också möjligt att vi kommer till er. Pris lämnas på förfrågan.

Du är även välkommen att anmäla intresse om du vill gå kursen men planerade datum inte passar. Då kontaktar vi dig när vi planerar nya kursdatum. Varmt välkommen med din/er anmälan!

Klicka på knappen för att boka eller ring 070-618 82 21!

Missa inte nästa kurs!

Anmäl din e-postadress får att få information om kommande kurser